Opatření děkana č. 35/2009
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 35/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2009


Název:

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Účinnost:

1. ledna 2010


V Praze dne 21. prosince 2009

Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Vyučující jazyk : angličtina

Délka pobytu : 10 dnů

Forma ukončení : vědomostní text a písemná práce

Způsob ukončení : certifikát o absolvování, 12 kreditů ECTS


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace a výše uvedených podmínek, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 650,- EUR za osobu a pobyt.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 35/2009

Opatření děkana č. 35/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2009


Název:

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany


Účinnost:

1. ledna 2010


V Praze dne 21. prosince 2009

Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Vyučující jazyk : angličtina

Délka pobytu : 10 dnů

Forma ukončení : vědomostní text a písemná práce

Způsob ukončení : certifikát o absolvování, 12 kreditů ECTS


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace a výše uvedených podmínek, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 650,- EUR za osobu a pobyt.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení