Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 7/2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice c. 7/2007

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cestTímto dodatkem se mění na straně 7 pokynu bod Tuzemské stravné takto :Tuzemské stravné
Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2007 jsou stanoveny v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., části sedmé, § 163 a pro zaměstnance FSV stanoveny takto :


pracovní cesta v trvání 5 - 12 hodin

58,- Kč

pracovní cesta v trvání 12 - 18 hodin

88,- Kč

pracovní cesta delší než 18 hodin

138,- KčÚprava náhrad byla provedena na základě komentáře k poskytování náhrad na tuzemské stravné v souvislosti se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a to § 6 odst. 7 písm. a) kde je stanoveno, že každé navýšení nad stanovenou sazbu je zdanitelným příjmem na straně zaměstnance.Ostatní ustanovení pokynu  ze  dne 28. března 2007 zůstávají v platnosti.


Platnost tohoto dodatku je od 20. dubna 2007.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

V Praze dne 19. dubna 2007Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 7/2007

Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice c. 7/2007

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cestTímto dodatkem se mění na straně 7 pokynu bod Tuzemské stravné takto :Tuzemské stravné
Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2007 jsou stanoveny v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., části sedmé, § 163 a pro zaměstnance FSV stanoveny takto :


pracovní cesta v trvání 5 - 12 hodin

58,- Kč

pracovní cesta v trvání 12 - 18 hodin

88,- Kč

pracovní cesta delší než 18 hodin

138,- KčÚprava náhrad byla provedena na základě komentáře k poskytování náhrad na tuzemské stravné v souvislosti se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a to § 6 odst. 7 písm. a) kde je stanoveno, že každé navýšení nad stanovenou sazbu je zdanitelným příjmem na straně zaměstnance.Ostatní ustanovení pokynu  ze  dne 28. března 2007 zůstávají v platnosti.


Platnost tohoto dodatku je od 20. dubna 2007.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty

V Praze dne 19. dubna 2007