Předkládání cestovních příkazů
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Předkládání cestovních příkazů


V ě c : Předkládání cestovních příkazů


Upozorňujeme, že stále častěji dochází k tomu, že cestovní příkazy jak tuzemské, tak i zahraniční, nejsou předkládány k odsouhlasení tajemnici příp. děkanu fakulty před zahájením této cesty. Tato praxe odporuje jak ustanovení § 153 Zákoníku práce tak Pokynu tajemnice č. 7/2007 – Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest, kde je uvedeno, že cestovní příkaz musí být předložen včetně všech náležitostí, nejméně 5 dnů před zahájení pracovní cesty. Tím dochází k porušení pracovní kázně a na základě stanoviska MPSV a právního oddělení RUK, nesmějí být cestovní příkazy zpětně podepisovány a propláceny náhrady.


Z toho důvodu Vás prosím o informování Vašich pracovníků o tom, že je vždy nutno cestovní příkaz dát k odsouhlasení před nástupem pracovní cesty tak, jak je stanoveno v Pokynu tajemnice č. 7/2007. V cestovním příkazu se předem stanovuje místo nástupu pracovní cesty, počátek pracovní cesty (datum a hodina) doba trvání pracovní cesty, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty. Pokud by nebyly výše uvedené podmínky dodrženy, je oprávněn zaměstnavatel hradit pouze podmínky odsouhlasené v cestovním příkazu. Zpětně po uskutečnění pracovní cesty nebudou cestovní příkazy odsouhlasovány.


Toto upozornění bude uveřejněno na www. stránkách ekonomického oddělení – informace pro zaměstnance.
Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení
V Praze dne 10. listopadu 2009

Předkládání cestovních příkazů

Předkládání cestovních příkazů


V ě c : Předkládání cestovních příkazů


Upozorňujeme, že stále častěji dochází k tomu, že cestovní příkazy jak tuzemské, tak i zahraniční, nejsou předkládány k odsouhlasení tajemnici příp. děkanu fakulty před zahájením této cesty. Tato praxe odporuje jak ustanovení § 153 Zákoníku práce tak Pokynu tajemnice č. 7/2007 – Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest, kde je uvedeno, že cestovní příkaz musí být předložen včetně všech náležitostí, nejméně 5 dnů před zahájení pracovní cesty. Tím dochází k porušení pracovní kázně a na základě stanoviska MPSV a právního oddělení RUK, nesmějí být cestovní příkazy zpětně podepisovány a propláceny náhrady.


Z toho důvodu Vás prosím o informování Vašich pracovníků o tom, že je vždy nutno cestovní příkaz dát k odsouhlasení před nástupem pracovní cesty tak, jak je stanoveno v Pokynu tajemnice č. 7/2007. V cestovním příkazu se předem stanovuje místo nástupu pracovní cesty, počátek pracovní cesty (datum a hodina) doba trvání pracovní cesty, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty. Pokud by nebyly výše uvedené podmínky dodrženy, je oprávněn zaměstnavatel hradit pouze podmínky odsouhlasené v cestovním příkazu. Zpětně po uskutečnění pracovní cesty nebudou cestovní příkazy odsouhlasovány.


Toto upozornění bude uveřejněno na www. stránkách ekonomického oddělení – informace pro zaměstnance.
Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení
V Praze dne 10. listopadu 2009