Opatření děkana č.31/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 31/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 31/2009


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

2.11.2009V Praze dne 15. října 2009Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2009.


Fyzická inventura – zahájení

2. listopadu 2009

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2009

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

15. ledna 2010

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

15. ledna 2010

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

30. ledna 2010

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

30. ledna 2009

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2010Za tímto účelem schvaluji návrh členů ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2009“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

děkan fakulty
Přílohy :

Opatření k provádění inventarizací

Jmenování komisí

Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EO

Opatření děkana č.31/2009

Opatření děkana č. 31/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 31/2009


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

2.11.2009V Praze dne 15. října 2009Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2009.


Fyzická inventura – zahájení

2. listopadu 2009

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2009

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

15. ledna 2010

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

15. ledna 2010

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

30. ledna 2010

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

30. ledna 2009

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2010Za tímto účelem schvaluji návrh členů ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2009“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

děkan fakulty
Přílohy :

Opatření k provádění inventarizací

Jmenování komisí

Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EO