Opatření děkana č. 30 /2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 30 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30 /2009


Název:

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Účinnost:

Dnem vydáníV Praze dne 18.9.2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakulty
Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravuje čl. 3 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c Pravidel stanovuji tímto opatřením jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v letním semestru akademického roku 2008/2009 na 12. října 2009.


Současně upozorňuji, že stipendium je podle uvedeného předpisu možné přiznat na základě individuálního posouzení žádosti. Student musí žádost doložit vyjádřením garanta příslušného studijního programu, potvrzením oddělením zahraničních styků o absolvování a délce pobytu. V případě tíživé sociální či životní situace student žádost předkládá před odjezdem do zahraničí nejpozději do 30. září 2009. Potřebné doklady : potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení

Opatření děkana č. 30 /2009

Opatření děkana č. 30 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30 /2009


Název:

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia

v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Účinnost:

Dnem vydáníV Praze dne 18.9.2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakulty
Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravuje čl. 3 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c Pravidel stanovuji tímto opatřením jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v letním semestru akademického roku 2008/2009 na 12. října 2009.


Současně upozorňuji, že stipendium je podle uvedeného předpisu možné přiznat na základě individuálního posouzení žádosti. Student musí žádost doložit vyjádřením garanta příslušného studijního programu, potvrzením oddělením zahraničních styků o absolvování a délce pobytu. V případě tíživé sociální či životní situace student žádost předkládá před odjezdem do zahraničí nejpozději do 30. září 2009. Potřebné doklady : potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení