Opatření děkana č.28/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 28/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 28/2009


Název:

Opatření děkana č. 25/2009 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované fakultou

sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

Dodatek č. 1


Účinnost:

1.9.2009V Praze dne 1. září 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Tímto opatřením se mění stanovená cena za jednostranný tisk a pořízení černobílé jednostranné fotokopie takto :Pořízení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4 – 1 strana

1,50 KčStudentské čipové karty, pomocí kterých bude tisk prováděn, budou dobíjeny pouze za celé bankovky v hodnotách 50,- Kč, 100,- Kč, 200,- Kč a 500,- Kč. Studentům bude vydán doklad o úhradě za dobití karty.Ostatní ustanovení Opatření děkana č. 25/2009 zůstávají beze změny.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení


Opatření děkana č.28/2009

Opatření děkana č. 28/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 28/2009


Název:

Opatření děkana č. 25/2009 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované fakultou

sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

Dodatek č. 1


Účinnost:

1.9.2009V Praze dne 1. září 2009


Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Tímto opatřením se mění stanovená cena za jednostranný tisk a pořízení černobílé jednostranné fotokopie takto :Pořízení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4 – 1 strana

1,50 KčStudentské čipové karty, pomocí kterých bude tisk prováděn, budou dobíjeny pouze za celé bankovky v hodnotách 50,- Kč, 100,- Kč, 200,- Kč a 500,- Kč. Studentům bude vydán doklad o úhradě za dobití karty.Ostatní ustanovení Opatření děkana č. 25/2009 zůstávají beze změny.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení