Opatření tajemnice č.1/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření tajemnice č. 1/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření tajemnice č. 1/2009Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009


Účinnost: 1.9.2009V Praze dne 1. září 2009Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceTermíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2009:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání EO  nejpozději do 14.12. 2009 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 14.12.2009

  2. faktury interní předat EO do 11.12.2009 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM  do 11.12.2009 4. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti předložit ekonomickému oddělení – referátu PAM  nejpozději do 7.12.2009 


 5. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 14.12.2009


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 14.12.2008 do 15,00 hod. 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí  termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004.


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií je nutno předložit studijnímu oddělení nejpozději do 7. 12.2009


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení

V Praze dne 1. září 2009Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO

Opatření tajemnice č.1/2009

Opatření tajemnice č. 1/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření tajemnice č. 1/2009Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009


Účinnost: 1.9.2009V Praze dne 1. září 2009Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceTermíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2009:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání EO  nejpozději do 14.12. 2009 2. Faktury vydané


  1. faktury externí předat EO do 14.12.2009

  2. faktury interní předat EO do 11.12.2009 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM  do 11.12.2009 4. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti předložit ekonomickému oddělení – referátu PAM  nejpozději do 7.12.2009 


 5. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení – referátu PAM nejpozději do 14.12.2009


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních  služebních cest vyúčtovat v pokladně do 14.12.2008 do 15,00 hod. 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů –t.j. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí  termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004.


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií je nutno předložit studijnímu oddělení nejpozději do 7. 12.2009


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení

V Praze dne 1. září 2009Ing. Zuzana Beníšková

tajemniceZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO