Opatření děkana č. 27 /2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 27 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 27 /2009


Název:


Zápis ke studiu v akademickém roce 2009/2010


Účinnost:

1.9. 2009V Praze dne 26. 8. 2009


Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Student je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2008/2009.


Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem  21., 22., 23., 24. a 25. 9. 2009 od 8,30 hod do 12,30 hod..


Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal , že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:v bakalářských SO:


  • 30 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

  • 60 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

  • 90 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

  • 150 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia

  • 180 kreditů pro zápis do šestého ročníku studia


v magisterských SO:


  • 20 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

  • 40 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

  • 80 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

  • 120 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia


Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 25.9.2009 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností!Studenti, kteří se ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu nedostavili ze závažných důvodů, budou na úřední desce I. UK FSV vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne  14.10.2009 od 13,30 do 15,30 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle  čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu  na zahraničních univerzitách, které jsou součástí studia a to i v rámci programu Erasmus. Výsledky v tomto roce pouze uznané do celkových studijních povinností se nezapočítávají.Registrace do předmětůRegistrace do elektronického systému SIS UK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období do 9.10.2009 do 14,00 hodin.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení
Opatření děkana č. 27 /2009

Opatření děkana č. 27 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 27 /2009


Název:


Zápis ke studiu v akademickém roce 2009/2010


Účinnost:

1.9. 2009V Praze dne 26. 8. 2009


Prof.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Student je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2008/2009.


Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem  21., 22., 23., 24. a 25. 9. 2009 od 8,30 hod do 12,30 hod..


Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal , že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:v bakalářských SO:v magisterských SO:Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 25.9.2009 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností!Studenti, kteří se ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu nedostavili ze závažných důvodů, budou na úřední desce I. UK FSV vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne  14.10.2009 od 13,30 do 15,30 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle  čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu  na zahraničních univerzitách, které jsou součástí studia a to i v rámci programu Erasmus. Výsledky v tomto roce pouze uznané do celkových studijních povinností se nezapočítávají.Registrace do předmětůRegistrace do elektronického systému SIS UK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období do 9.10.2009 do 14,00 hodin.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení