Opatření děkana č.25/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.25/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.25/2009


Název:

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2009/2010


Účinnost :

1.7.2009


V Praze dne 16. června 2009



Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2009/2010


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2009/2010 takto:


Studijní pobyt státních příslušníků ČR - výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/ semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu státních příslušníků ČR - výuka v českém jazyce

5 000,- Kč

Studijní pobyt zahraničních studentů - výuka v českém jazyce

2 500,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,- Kč/semestr

EUROPEUM - dvousemestrální kurz

30 000,- Kč/rok

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzu



Prodej „Karolinky“

100,- Kč/kus

Index - ztráta

50,- Kč

Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení

50,- Kč

- za každý další den

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena  za 1 stránku formátu A4 (dobíjení karet)   

3,- Kč

Pořízení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4 -1 strana

3,- Kč


Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 



Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost: Bludská Jana

vedoucí EO





Opatření děkana č.25/2009

Opatření děkana č.25/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.25/2009


Název:

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2009/2010


Účinnost :

1.7.2009


V Praze dne 16. června 2009



Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2009/2010


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2009/2010 takto:


Studijní pobyt státních příslušníků ČR - výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/ semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu státních příslušníků ČR - výuka v českém jazyce

5 000,- Kč

Studijní pobyt zahraničních studentů - výuka v českém jazyce

2 500,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,- Kč/semestr

EUROPEUM - dvousemestrální kurz

30 000,- Kč/rok

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzu



Prodej „Karolinky“

100,- Kč/kus

Index - ztráta

50,- Kč

Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení

50,- Kč

- za každý další den

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena  za 1 stránku formátu A4 (dobíjení karet)   

3,- Kč

Pořízení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4 -1 strana

3,- Kč


Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 



Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost: Bludská Jana

vedoucí EO