Opatření děkana č.24/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.24/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.24/2009


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2009/2010


Účinnost:

1.7.2009
V Praze dne 16. června 2009

Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2009/2010 takto:Organizování státních rigorózních zkoušek

 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5 000,- Kč,


 2. náhrada nákladů podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK činí:

  • za používání zařízení a informačních technologií 1 650,- Kč 


  • za poskytování konzultací akademickými pracovník yv souvislosti se  zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku 1 990,- Kč    
Poplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:

 • hotovostní platbou v pokladně fakulty, nebo


 • bezhotovostní platbou na účet fakulty č. 85033011/0100, konstantní symbol 112, specifický symbol – rodné číslo uchazeče.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO

Opatření děkana č.24/2009

Opatření děkana č.24/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.24/2009


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2009/2010


Účinnost:

1.7.2009
V Praze dne 16. června 2009

Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2009/2010 takto:Organizování státních rigorózních zkoušek

 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5 000,- Kč,


 2. náhrada nákladů podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK činí:

  • za používání zařízení a informačních technologií 1 650,- Kč 


  • za poskytování konzultací akademickými pracovník yv souvislosti se  zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku 1 990,- Kč    
Poplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO