Opatření děkana č. 27/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 27/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 27/2008


Název:

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či

zahraničí


Účinnost:

3. 11. 2008V Praze dne 31. 10. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


  1. V čl. 3 předposlední odstavec nově zní:

    „Po ukončení cesty student doloží úhradu požadovaných a odsouhlasených nákladů na cestu příslušnými doklady vedoucímu katedry (předsedovi oborové rady, hlavnímu řešiteli projektu), který bude navrhovat děkanovi fakulty výplatu účelového stipendia (viz přiložený formulář Návrh na výplatu účelového stipendia). Součásti Návrhu na výplatu účelového stipendia je kopie odsouhlaseného Podkladu pro stanovení účelového stipendia. Originál Podkladu pro stanovení účelového stipendia a doklady prokazující požadované cestovní náhrady a doklad o pojištění studenta pro cestu do zahraničí budou archivovány na pracovišti, které studenta na cestu vysílá.“


  2. V čl. 3 se vypouští poslední odstavec.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty

Opatření děkana č. 27/2008

Opatření děkana č. 27/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 27/2008


Název:

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či

zahraničí


Účinnost:

3. 11. 2008V Praze dne 31. 10. 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


  1. V čl. 3 předposlední odstavec nově zní:

    „Po ukončení cesty student doloží úhradu požadovaných a odsouhlasených nákladů na cestu příslušnými doklady vedoucímu katedry (předsedovi oborové rady, hlavnímu řešiteli projektu), který bude navrhovat děkanovi fakulty výplatu účelového stipendia (viz přiložený formulář Návrh na výplatu účelového stipendia). Součásti Návrhu na výplatu účelového stipendia je kopie odsouhlaseného Podkladu pro stanovení účelového stipendia. Originál Podkladu pro stanovení účelového stipendia a doklady prokazující požadované cestovní náhrady a doklad o pojištění studenta pro cestu do zahraničí budou archivovány na pracovišti, které studenta na cestu vysílá.“


  2. V čl. 3 se vypouští poslední odstavec.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty