Opatření děkana č. 22/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 22/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 22/2009


Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:

1.7 2009

V Praze dne 20.5.2009


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakultyKaždý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a sice na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 7.7. do 28.7.2009 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení

Opatření děkana č. 22/2009

Opatření děkana č. 22/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 22/2009


Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:

1.7 2009

V Praze dne 20.5.2009


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakultyKaždý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a sice na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 7.7. do 28.7.2009 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení