Opatření děkana č. 18 /2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 18 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 18 /2009


Název:

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků

sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK)


Účinnost:

1. 5. 2009


V Praze dne 27. 4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Tímto dodatkem se mění čl. 2 Použití fondu – podmínky poskytování příspěvku, který nově zní:

„Prostředky sociálního fondu lze v souladu s čl. 16b odst. 2 písm. a) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění.


Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0 a


  2. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se stáním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.Podmínka na minimální výši úvazku se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.

Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši 1 000 Kč měsíčně, přičemž příspěvek lze vyplácet nejvýše ve výši příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění.“


Současně se mění i příloha pokynu „Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele ze sociálního fonduProf. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty


Opatření děkana č. 18 /2009

Opatření děkana č. 18 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 18 /2009


Název:

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků

sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK)


Účinnost:

1. 5. 2009


V Praze dne 27. 4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Tímto dodatkem se mění čl. 2 Použití fondu – podmínky poskytování příspěvku, který nově zní:

„Prostředky sociálního fondu lze v souladu s čl. 16b odst. 2 písm. a) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění.


Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0 a


  2. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se stáním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.Podmínka na minimální výši úvazku se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.

Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši 1 000 Kč měsíčně, přičemž příspěvek lze vyplácet nejvýše ve výši příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění.“


Současně se mění i příloha pokynu „Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele ze sociálního fonduProf. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty